Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä

Mielikuvaharjoittelun ja mindfulnessin harjoittelu myynnissä onnistuu paremmin, jos yrityksen johto ja kaikki esimiehet tukevat sen käyttöä päivittäisessä työssä. Tähän tarpeeseen olen luonut kokonaisuuden myynnin johdolle, esimiehille ja itseään johtaville myyntityön ammattilaisille.

Myynnin johtamisen tarkoitus on vaikuttaa ihmisten työskentelyyn, osaamiseen ja tehtävistä selviytymisen henkisiin edellytyksiin positiivisella tavalla. Johtajuuden tavoitteina voidaan pitää yksilöiden ja ryhmien kehittämistä sekä tuottavan työympäristön luomista. Työympäristön tulisi olla alaisten aloitteellisuutta ja vastuunottoa edistävä, koska niiden avulla voidaan saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Tähän työympäristön laatuun myynnin esimiehet voivat vaikuttaa omalla tekemisellään.

Tässä blogissa lähdetään siitä, että myyntipuhe on onnistuneen myynnin keskiössä. Sitä tukevat ja ympäröivät koulutukset, myynnin suunnittelu, avainluvut, palaverit, yhteiskäynnit tai -puhelut ja säännölliset tulos-panos-asenne-osaamiskeskustelut sekä kehityskeskustelut myyjien ja esimiesten välillä. Myyntipuheen runko on käyty läpi toisessa blogissani: "Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä". Sitä ei sen vuoksi käydä läpi enää tässä myynnin johdolle ja esimiehille suunnatussa blogissa, mutta siihen viitataan usein ja sitä voi edelleen lukea tämän blogin rinnalla. Myyntipuheen sijaan käymme läpi sitä tukevat toimet, jotka edellä mainitsin. Jokaiseen vaiheeseen liitän myös soveltuvia mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoituksia. Aloitamme johtamisen perustasta ja yleisistä johtamismalleista. Käsittelemme myös valmennusta, tehokkaan tiimin ominaisuuksia ja joustavan johtamisen yleistä filosofiaa ja johtamisen apuvälineitä mukaan lukien mielikuvaharjoitteet ja mindfulness-harjoitukset.

Niin myyjien kuin heidän esimiestensäkin kannattaa ymmärtää myyntipuhetta ja myyntiä tukevien toimintojen riippuvuus toisistaan. Jokaista osaa tarvitaan onnistuneen myyntipuheen ja kehittymisen takaamiseksi. Monien myyntipuhetta tukevien osien toteuttamisesta on vastuussa myynnin johto ja esimiehet, mutta jokainen myyjä voi myös tätä blogia lukemalla kehittyä itsensä johtamisessa ja saada sen avulla työkaluja oman työnsä johtamiseen. Kaikkia myyntipuhetta tukevia osia käyttämällä ja myyntipuhetta kehittämällä voidaan varmistaa onnistumisen edellytykset jokaiselle myyjälle.

Todellinen johtajuus syntyy toisen ihmisen arvostamisesta. Aito arvostaminen syntyy ja välittyy läsnäolon kautta. Arvostava johtaja saa tiiminsä parhaat ominaisuudet ja osaamisen esiin joka puolestaan johtaa luonnollisesti parhaisiin tuloksiin.

Tietoisia lukuhetkia blogini parissa!

Soita ja varaa koulutus työpaikallesi:

Harriet "TrainEtta" Väänänen p. 0405410631

harriet.trainetta@gmail.com


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Pysy kanavalla...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square