Organisaatio ilman myyntijohtajaa kolmen kuukauden ajan

Olen saanut todistaa eräässä myyntiorganisaatiossa tapahtunutta myyntijohtajan vaihdosta viimeisen kolmen kuukauden ajan. Ehdin tutustua organisaatioon kolmen päivän ajan ennen kuin sieltä potkittiin myyntijohtaja ulos. Sitä seurannut organisaation sisäinen myllerrys, valtataistelut ja selkään puukottaminen on ollut hämmentävää aikaa organisaation myyjille. Uusi myyntijohtaja on edelleen hakuprosessissa. Uudelle työntekijälle tilanne on vähintäänkin kyseenalaistanut organisaation kyvyn toimia hyvänä työpaikkana niin itselle kuin kollegoillekin. Työyhteisön sisäisen salapoliisin asenteella olen yrittänyt löytää organisaatiossa työskenteleville myyjille työhyvinvointia ja tuloksia lisääviä ideoita. Se ei ole ollut helppoa, mutta se on mahdollista.

Ensimmäinen työkaluni myllerryksessä olevalle organisaatiolle on rakentava keskustelu esiin tulleista haasteista. Haluaako huippumyyjä todella käyttää aikansa toisten virheiden etsimiseen ja niistä puhumiseen asianomaisen selän takana? Olisiko ehkä haastavassakin tilanteessa helpompi puhua suoraan kollegalle, joka ehkä tarvitsee muistutusta tai ideaa paremmasta toimintavasta, sen sijaan, että hänen virheistään puhutaan selän takana kaikkien muiden kanssa? On tärkeää kehittää organisaation myyjien kykyä komunikoida kaikissa tilanteissa myös keskenään eikä pelkästään asiakkaiden suuntaan. Näin organisaation kyky selviytyä haastavissakin tilanteissa, kuten myyntijohtajan puuttuessa, vahvistetaan ennakolta. Keskusteluharjoituksia voidaan tehdä yhdestä todellisesta aiheesta kerrallaan.

Toinen työkaluni valtataistelua käyvien kollegoiden välien selvittelyyn on niin pysyvien kuin väliaikaistenkin esimiesten tai päälliköiden toimenkuvien selventäminen heti kaikille myyjille ensisijaisen esimiehen poistuttua kuvioista. Olen saanut todistaa mielenkiintoista tilannetta, jossa esimiestason tehtäviä hoitavan henkilön asemaa ei ole hyväksytty kaikkialla organisaatiossa. Se on aiheuttanut osapuolten mustamaalaamista ja turhaa keskittymistä myynnin ulkopuolisiin asioihin. Myyntityö kärsii vääriin asioihin keskittymisestä. Ylemmän johdon täytyy tälliasessa tilanteessa jakaa vastuut selkeästi ja kerrata niitä tarvittaessa kuohuntavaiheessa olevalle organisaatiolle eli myyjilleen.

Kolmas työkalu on ohjata myyjiä tällaisessakin tilanteessa oikeiden asioiden eli myynnin pariin. Jokainen myyjä voi itsekin huolehtia siitä, että keskittyy asiakkaisiinsa ja myyntiin. Arvailut tilanteen syntymisen syistä tai tulevasta johtajasta eivät vie myyjää haluttuihin tuloksiin. Vahvalla itsensä johtamisen taidolla tällaisistakin tilanteista selviää kunnialla. Itsensä johtamista voidaan tukea mielikuvaharjoittein ja keskittymistä mindfulness-harjoituksin.Lue lisää ideoita omaan työhyvinvointiisi toisesta blogistani: http://trainettaone.blogspot.fi


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Pysy kanavalla...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square