Minulla on unelma hyvinvoivista myyjistä ja myyntiorganisaatiosta

Minulla on unelma myyntiorganisaatiosta, jossa yksittäiset myyjät saavat henkilökohtaista valmennusta ja tukea työhönsä. Unelmassani myyjät oppivat itsestään ihmisenä ja myyjänä myös tiimissä tukien toisiaan hyvässä hengessä. Tervettä ja hyvähenkistä kilpailuakin unelmassani on. Sehän kuuluu vahvasti myyntimaailmaan. Tiimissä osataan jakaa tietotaitoa ja ymmärretään yhdessä tekemisen voima. Unelmassani myös tiimien esimiehet saavat kehittää itseään yhä paremmiksi valmentajiksi ja tueksi myyjilleen. Hekin saavat tukea työlleen toisiltaan ja omilta esimiehiltään. Tiimiesimiehet, myyjät ja muut organisaation jäsenet arvostavat toisiaan unelmoimassani organisaatiossa. Kaikki ymmärtävät, että yhdessä tekemällä yksilöistäkin tulee vahvempia ja menestyvämpiä. Unelmieni organisaatiossa uskaltaa tehdä ja tunnustaa myös vieheensä. Virheiden kautta opitaan usein nopeasti ja perusteellisesti. Se antaa mahdollisuuden jokaisen luovuudelle tulla esiin ja saa yksilöt kukoistamaan. Kun yksilöt menestyvät ja loistavat unelmieni organisaatiossa, niin se tuo luonnollisesti taloudellista menestystä myös yritykselle. Uskomattoman hyvien tulosten ansiosta niin yrityksellä kuin siinä työskentelevillä yksilöilläkin on vapaus kasvaa ja saavuttaa erilaiset päämääränsä.

Sytyn erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja siksi olen aina nauttinut myyntityöstä. Olen saanut ilokseni myös nähdä, kun ohjaamani ihmiset löytävät omat vahvuutensa, oppivat vahvuuksiensa kautta ja alkavat ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään ja elämästäänkin vahvemmin. Haasteita on ollut monessa paikassa ja niitä on varmasti jatkossakin. Uskon unelmani kuitenkin olevan mahdollinen ja käytän sen toteuttamiseksi myyntivalmennuksen tukena mielikuva- ja mindfulness-harjoituksia. Em. osista koostuvan myyntivalmennuksen olen julkaissut 2014 alkaen blogina, joihin voitte tutustua osoitteissa: http://trainettaone.blogspot.fi http://trainettatwo.blogspot.fi .

Olen kouluttanut Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaisten (MMA:n) liiton jäseniä tuohon omaan konseptiini perustuen 2015-2016 webinaarein ja lähiopetuksena. Ensimmäiset konseptini mukaiset myyntivalmennukset olen antanut Enirolla Yritystelen puolella puhelinmyyntitiimin esimiehenä ollessani 2010. Olen myös työskennellyt erittäin haasteellisissa myyntiorganisaatioissa ja vahvistanut osaamistani inhimillisten epätäydellisyyksiemme, epäoikeudenmukaisuuden ja epäterveen kilpailun kitkemiseksi. Onko teillä käyttöä tällaiselle osaamiselle ja unelmani mukaiselle tuottavalle ja hyvinvoivalle myyntiorganisaatiolle, jossa jokainen saa kasvaa omien valmiuksiensa ja vahvuuksiensa pohjalta entistäkin paremmaksi ja tasapainoisemmaksi huippumyyjäksi?

Koska voimme jutella tarkemmin mahdollisesta yhteistyöstä?

Soita ja sovi tapaaminen kanssani!

Harriet Väänänen

p. 040 541 0631


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Pysy kanavalla...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square